Τη δημιουργία ενός Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας δρομολογεί η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να υποστηρίξει δράσεις σε νευραλγικούς τομείς της έρευνας, που υλοποιούνται από ερευνητές των σχολών του.
Σύμφωνα με την αρμόδια αντιπρύτανη, Σοφία Κουίδου – Ανδρέου, αρχικά το κέντρο θα υποστηρίζει ερευνητικές δράσεις που αφορούν την πληροφορική, ενώ στόχος είναι το πανεπιστήμιο να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και υποδομές ώστε να δημιουργήσει ένα καλύτερο πλαίσιο για την διεκδίκηση από την πλευρά των ερευνητών, χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, όπως για παράδειγμα το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα «Horizon 2020» που ξεκινά από το 2014.

Οι κανονισμοί και ο τρόπος λειτουργίας του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι, ενώ αρχικά θα φιλοξενηθεί σε χώρους του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις».