Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προκειμένου να εκλέξουν το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) του Πανεπιστημίου, καθώς και τους εκλέκτορες για την πανελλήνια ομοσπονδία (ΠΟΣΔΕΠ).
Οι πάνω από 2000 εκλέκτορες θα ψηφίζουν μέχρι το απόγευμα σε δύο κάλπες που έχουν στηθεί στο κτίριο διοίκησης, προκειμένου να αναδείξουν τους υποψηφίους από πέντε παρατάξεις (Ακαδημαϊκή Παρέμβαση, Ενωτική Πρωτοβουλία, Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση, Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης και Συσπείρωση Πανεπιστημιακών). Στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν μεθαύριο, Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, και η διαδικασία ενδέχεται να συνεχιστεί και την Παρασκευή, με στόχο τη μεγαλύτερη προσέλευση των καθηγητών.

Οι εκλέκτορες ανέρχονται στους 170 και μέχρι σήμερα οι εκλογές πραγματοποιούνταν με ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων και μειωμένη σταυροδοσία.