Σε 3.498 ανέρχονται οι φορείς που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια από την 1η Οκτωβρίου του 2010.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Μάξιμου Σενετάκη.

Συμφωνα με το έγγραφο, το σύνολο των αναρτημένων πράξεων ανέρχεται σε 6.552.191 και αυξάνεται κατά 14.000 κάθε εργάσιμη ημέρα.

Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος δεδομένων και χρηστών οδήγησε το υπουργείο Εσωτερικών στην έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την αναβάθμιση της εφαρμογής.

Πηγή χρηματοδότησης είναι το ΕΣΠΑ και η διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.