Ο δήμος Κορινθίων, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και θέλοντας να στηρίξει τους πολίτες της Κορίνθου στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, μείωσε τα δημοτικά τέλη.
Με πρόταση της δημοτικής αρχής το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε μείωση στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατά 5%, κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 10%, τέλη νεκροταφείου σε ποσοστό από 11% μέχρι 37%. Επίσης, μείωσε τα τέλη βοσκής στους κτηνοτρόφους, τα τέλη άρδευσης σε ποσοστό 20% και τα τέλη αιγιαλού και παραλίας κατά 10%.