Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Μολδαβία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Ουκρανία και η Τουρκία, είναι οι χώρες - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν συστημικά διαρθρωτικά προβλήματα στο χώρο της Δικαιοσύνης, όπως αναφέρει η Ολομέλεια της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης την Ελλάδα.
Σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξαιτίας αυτών των προβλημάτων υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορούν αυτές τις χώρες, με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να υπερφορτώνεται με χιλιάδες επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις. 

Στο ψήφισμα, επίσης καλούνται και οι 47 κυβερνήσεις των κρατών - μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, να αντιμετωπίσουν τα διαρθρωτικά τους προβλήματα στο χώρο της Δικαιοσύνης, να επιταχύνουν τις διαδικασίες στην απονομή της και να δώσουν περισσότερο βάρος στη δικαστική διερεύνηση ανεξήγητων θανάτων και εξαφανίσεων πολιτών.

Τα κράτη θα πρέπει να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους, για να συμμορφωθούν με τη νομολογία του Δικαστηρίου, να συνεργαστούν στενότερα με την κοινωνία των πολιτών και να επιδείξουν προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καταλήγει το ψήφισμα.