Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Πέμπτη και ως την 1η Φεβρουαρίου το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβεβαίωσης της λήψης των εγγράφων, η ασφαλής χρονοσήμανσή τους, καθώς και οι βασικές προδιαγραφές και πρότυπα των συστημάτων αλληλογραφίας, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Το σχέδιο της απόφασης τέθηκε σε διαβούλευση από τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μανούσο Βολουδάκη, ο οποίος επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης θα συμβάλλει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της διαφάνειας.