Αλλαγές στον κλάδο της ακτοπλοΐας και τα εργασιακά των ναυτικών, που απασχολούνται κυρίως στο ξενοδοχειακό προσωπικό των πλοίων, επιφέρουν οι νέες τροποποιήσεις και προσθήκες στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας «ανασυγκρότηση και άλλες διατάξεις» που δόθηκε ήδη στα κόμματα της συγκυβέρνησης, προκειμένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους, πριν αυτό κατατεθεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας, με τις νέες τροποποιήσεις επιφέρονται αλλαγές όσον αφορά το ξενοδοχειακό και βοηθητικό προσωπικό των επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων, καθώς μειώνεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού γενικών υπηρεσιών από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 31ης Μαρτίου, σε πλοία που εκτελούν δρομολόγια συνολικής απόστασης από το λιμάνι αφετηρίας μέχρι το λιμάνι προορισμού, 30 ναυτικών μιλίων.

Επίσης ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, ιδίου είδους, ανάλογης ή μικρότερης μεταφορικής ικανότητας και να δρομολογήσει ένα επιπλέον κατά τη θερινή περίοδο.

Εξάλλου η δρομολόγηση για επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα θα μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας δρομολογιακής περιόδου που αρχίζει από 1ης Νοεμβρίου, για περίοδο τουλάχιστον 4 μηνών, εκ των οποίων οι τρεις είναι συνεχόμενοι.

Στις νέες τροποποιήσεις του πολυνομοσχεδίου, προβλέπεται επίσης ότι με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επιβάλλεται τέλος υπέρ της χρηματοδότησης των άγονων γραμμών στους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων με την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου μέχρι ποσοστού 10% των ετήσιων εσόδων τους.

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα ανήκουν η γενική γραμματεία Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, που ιδρύεται και προέρχεται από την τροποποίηση και μετονομασία της γενικής γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, η γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα.

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος αποτελεί επίσης την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ασκεί τη διοίκησή του.

Αναφορικά με την εκπαίδευση των ναυτικών οι σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Τέλος για την πλοηγική υπηρεσία ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών» και διακριτικό τίτλο «Πλοηγική Α.Ε.» ενώ οι μετοχές που θα λάβουν οι εργαζόμενοί της στην περίπτωση της που λήξουν την εργασιακή τους σχέση με την εταιρεία επιστρέφονται σε αυτήν.