Μείωση των πωλήσεων ναυτιλιακών και βιομηχανικών ειδών σημειώθηκε το 2011 όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat
Σημαντικό πελάτη του κλάδου αποτελούν οι ναυπηγικές μονάδες, η δραστηριότητα των οποίων εμφανίζει σημαντική υποχώρηση τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Hellastat...

Διαβάστε περισσότερα