Δεκτή έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου για αλλαγή του τρόπου επιλογής διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με την τροπολογία, θα γίνεται βάσει προσόντων που ορίζονται με διάταξη, με διαδικασία επιλογής κατόπιν πρόσκλησης και αξιολόγησής τους από ειδική Επιτροπή.


Επίσης, διατηρείται το υφιστάμενο Σύστημα Προμηθειών στον τομέα της Υγείας με την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) να συνεχίζει τη λειτουργία της, έχοντας την κύρια ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών.

Η ΕΠΥ θα αποτελέσει την Κεντρική Αρχή Προμηθειών του τομέα Υγείας και θα υλοποιήσει τους στόχους της αύξησης του αριθμού των κεντρικών ενιαίων διαγωνισμών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία και της παρακολούθησης των ροών των προμηθειών υλικών και φαρμάκων στα νοσοκομεία της χώρας.