Δημοσιεύθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οι πρωθυπουργικές αποφάσεις για την επιστράτευση των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ και την επίταξη των πάγιων στοιχείων και του τροχαίου υλικού της Αττικό Μετρό.

Η πρώτη απόφαση του κ. Αντώνη Σαμαρά προβλέπει την «πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ και εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου».

Ο πρωθυπουργός επικαλείται την «επιτακτική ανάγκη αποτροπής των δυσμενών συνεπειών της παρατεινόμενης απεργίας των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ), που έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην κοινωνική ζωή της χώρας, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και υγεία από την παρατεινόμενη μη δυνατότητα χρήσης των μέσων σταθερής τροχιάς».

Έτσι, κηρύσσονται «σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων στην Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ)» και εξουσιοδοτείται ο μεν υπουργός Υποδομών & Ανάπτυξης «να προβεί σε επίταξη των υπηρεσιών του συνόλου των εργαζομένων» στην ΣΤΑΣΥ) καθώς και να προχωρήσει «σε επίταξη της χρήσης του συνόλου των γραφείων, εγκαταστάσεων, δικτύου, τροχαίου υλικού και λοιπών ακινήτων και κινητών μέσων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου», από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών.

Επίσης, καλούνται «να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση των δημόσιων αγαθών που κινδυνεύουν από την κατά τα άνω διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Χώρας».

Με άλλη απόφαση του κ. Σαμαρά παρέχεται η εξουσιοδότηση στους υπουργούς Υποδομών και Οικονομικών «να προβούν σε επίταξη της χρήσης των ακινήτων και κινητών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου».

TAGS