Την προσφυγή και το αίτημα αναστολής που υπέβαλε ο τέως δήμαρχος Κερατέας, Στ. Ιατρού, κατά της διαδικασίας κατασκευής εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κερατέα, απέρριψαν ο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δ. Καλογερόπουλος και η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) σε κατεπείγουσα συνεδρίασή της σήμερα το απόγευμα.


Τόσο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση όσο και η εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ απέρριψαν την προσφυγή και το αίτημα αναστολήςμε το επιχείρημα ότι οι λόγοι που ο αιτών επικαλείται κρίθηκαν αβάσιμοι.

Η προσφυγή που απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες, καθώς στο παρελθόν είχε απορρίψει παρόμοια κατά άλλης απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.

TAGS