Η εκπόνηση του δεκαετούς οδικού αναπτυξιακού χάρτη της ελληνικής οικονομίας θα απασχολήσει σήμερα το απόγευμα τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα σε ευρεία σύσκεψη με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και στελέχη του ΙΟΒΕ.
Το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ θα καταγράψουν τους τομείς που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ώστε μεγάλο μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 να κατευθυνθεί προς αυτούς τους τομείς.

Ο οδικός αναπτυξιακός χάρτης της ελληνικής οικονομίας θα διαφοροποιείται σε σύγκριση με προγενέστερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο ότι θα περιλαμβάνει κωδικοποίηση των βημάτων με συγκεκριμένες αναφορές και επισημάνσεις και με αναλυτικό προσδιορισμό των προσδοκώμενων οφειλών αλλά και τους κινδύνους αστοχιών.