Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Τούρκος πρωθυπουργός να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Σύμφωνα με την εφημερίδα το Έθνος το πρωθυπουργικό γραφείο στην Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή στη Χάλκη, υπό τη μορφή ιδωτικού-βακουφικού ή ξένου πανεπιστημίου. 

Το θέμα αυτό που αποτελεί πάγιο ελληνικό αίτημα ξαναήρθε στο προσκήνιο έπειτα από οδηγία του ίδιου του Τούρκου πρωθυπουργού, ενώ το ζητούμενο είναι να βρεθεί τρόπος να επαναλειτουργήσει η σχολή ως ανώτερη. 

Για αυτό υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία αφορά στο πανεπιστήμιο ευαγούς ιδρύματος (βακούφι). Έτσι, θα επιτραπεί να ιδρυθεί εκ νέου η σχολή ως βακουφική ανώτερη σχολή. Βακουφικά πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές υπάρχουν στην Τουρκία και υπάγονται στο Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, αλλά έχοντας διοικητική αυτονομία.

Η δεύτερη εκδοχή και πιο πιθανή είναι να επαναλειτουργήσει η σχολή, με υπαγωγή σε ξένο πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση αυτή το πανεπιστήμιο θα υπάγεται στη νομοθεσία της ξένης χώρας. 

Υπάρχει ωστόσο μια τρίτη εκδοχή που είναι να υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση έτσι ώστε η Θεολογική Σχολή να επαναλειτουργήσει με το καθεστώς που είχε το 1971, όταν είχε κλείσει με απόφαση του τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου.