Αύξηση 1,9% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς), σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο του 2012, έναντι αύξησης 5,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.
Σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου του 2012, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,3% τον Δεκέμβριο, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) προκύπτει επίσης ότι ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2011 - Δεκεμβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 4,7%, έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.