Θέση αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας αναλαμβάνει η σύμβουλος κ. του Δημοκρίτου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της γενικής γραμματείας της κυβέρνησης, με την υπ. αριθμ. 3/29-01-2013 απόφαση του υπουργικού συμβουλίου επελέγη για την προαγωγή σε κενή οργανική θέση Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας η Σύμβουλος κ. Ευδοξία Γαλανού του Δημοκρίτου, η οποία έχει όλα τα νόμιμα προσόντα και υπερέχει των λοιπών κρινόμενων συναδέλφων της, όπως προκύπτει από τη σχετική εισήγηση του αρμόδιου υπουργού, την οποία αποδέχθηκαν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.