Εργασίες σε σχολικά κτίρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικοδομικού χαρακτήρα ξεκινά άμεσα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με στόχο την αναβάθμιση ποιότητας του περιβάλλοντος εκπαίδευσης των μαθητών.
Σχετική σύμβαση υπογράφηκε σήμερα Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013, μεταξύ του Αντιδημάρχου Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων, Ανδρέα Κουράκη, και του εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρίας, Νικόλαου Μ. Μπουγαΐδη Ε.Δ.Ε, στο κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το ύψος προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στα 166.400 ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας 550 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει τις μονώσεις – ανακατασκευές στεγών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης μόνωσης δωμάτων και επισκευής ή ανακατασκευής κεραμοσκεπών, όπως αυτές αναφέρονται γενικά ανά σχολείο στον παρακάτω πίνακα:

- 51ο δημοτικό, Κασσάνδρου 54, αντικατάσταση κεραμοσκεπής

- 41ο δημοτικό, Ικτίνου 5, αντικατάσταση υγρομόνωσης

- 11ο δημοτικό, Αμαλίας 60, αντικατάσταση υγρομόνωσης

- 13ο δημοτικό, Βαλαγιάννη 1, αντικατάσταση υγρομόνωσης

- 21ο δημοτικό, Τσέλιου - Τσιαπάνου, αντικατάσταση κεραμοσκεπής

- 2ο και 3ο νηπιαγωγείο Τριανδρίας, Ηπείρου 2, επισκευή κεραμοσκεπής

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σύμβαση, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σχολικά κτίρια που κατά την περίοδο εκτέλεσης εργασιών του συγκεκριμένου έργου θα παρουσιάζουν εντονότερα προβλήματα μόνωσης, όπως επίσης και κάθε άλλη σχετική με την επισκευή των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης εργασία, η οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφάλειας, υγιεινής ή λειτουργικότητας.

Πηγή: thestival.gr