Η μείωση των υποχρεωτικών μαθημάτων, η αύξηση των μαθημάτων επιλογής, η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης μαθητών και η καθιέρωση της ερευνητικής εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλαγών για το «νέο Λύκειο».

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιλογές μαθημάτων στη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου θα είναι καθοριστικές, καθώς θεωρείται σίγουρο ότι ο βαθμός στις δύο αυτές τάξεις, που θα προκύπτει και από ενδοσχολικές εξετάσεις, θα συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.