Ανοδικά κινήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Δεκέμβριο 2012, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,10% και διαμορφώθηκε στο 4,70%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 0,06%στο 2,85%. Όσον αφορά στα δάνεια (χορηγήσεις), το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο τον Δεκέμβριο του 2012, στο 14,79%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε σημαντική πτώση κατά 0,52% και διαμορφώθηκε στο 7,59%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε οριακή άνοδο κατά 0,03% και διαμορφώθηκε στο 7,52%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας επαγγελματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 10,03%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε σημαντική πτώση κατά 0,040% στο 6,99% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ και πτώση κατά 0,13% στο 6,11% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ για τα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 0,45% στο 6,07%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω άνοδο κατά 0,1% και διαμορφώθηκε στο 3,04%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 0,15% , τον Δεκέμβριο του 2012, και διαμορφώθηκε στο 5,76%.