Σε παρουσίαση ειδικής θεματικής έκθεσης θα προχωρήσει ο ευρωβουλευτής της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπης, Θόδωρος Σκυλακάκης σε εκδήλωση με τίτλο «Η ανάδυση του παγόβουνου» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 στο NJV ATHENS PLAZA στη πλατεία Συντάγματος.
Ενδεικτικά στην παρουσίασή του για τη συστημική διαφθορά ο κ. Σκυλακάκης θα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στην ΕΕ καταγράφονται τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δωροδοκίες κάθε χρόνο (υποθέσεις «μικρής» διαφθοράς)
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετρήσουμε τη διαφθορά. Τα δεδομένα που στηρίζονται στην αντίληψη της διαφθοράς, δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και εκτεταμένο, καθώς και ότι οι επιπτώσεις του επηρεάζουν έντονα τους Ευρωπαίους πολίτες. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2012 (ειδικό ευρωβαρόμετρο υπ’ αριθ. 374), το 74% των Ευρωπαίων πολιτών δήλωσαν ότι η διαφθορά συνιστά μείζον πρόβλημα εντός των χωρών τους.  

Οι καταγεγραμμένες υποθέσεις «μικρής» διαφθοράς (είτε αφορούν σε πρόσωπα είτε σε οικογένειες) σε 18 κράτη μέλη αποκαλύπτουν μια εικόνα συστημικής διαφθοράς σε σημαντικό αριθμό κρατών. Το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας 2010/2011, τα πορίσματα του οποίου βασίζονται σε πραγματικές συμπεριφορές έτσι όπως τις ομολογούν οι ίδιοι οι ερωτώμενοι, καταγράφει το ποσοστό των πολιτών που απάντησαν θετικά στην ερώτηση εάν οι ίδιοι (ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού τους), έχουν δωροδοκήσει κάποιον φορέα της δημόσιας διοίκησης Κράτους Μέλους.  

Οι αριθμοί αυτοί καταγράφουν υπαρκτές (υποεκτιμημένες ωστόσο εμπειρίες διαφθοράς και θα έπρεπε να ερμηνευθούν ως το απόλυτα ελάχιστο επίπεδο καταγεγραμμένης διαφθοράς σε χώρες μέλη (καλύπτονται 18 Κράτη Μέλη και το 90% του πληθυσμού της ΕΕ). Συνολικά, τουλάχιστον 20 εκατομμύρια υποθέσεις «μικρής» διαφθοράς λαμβάνουν χώρα ετησίως στα 18 υπό έρευνα Κράτη Μέλη.  

Τα πεδία στα οποία αναφέρονται οι περισσότερες, με αριθμητικούς όρους, υποθέσεις «μικρής» διαφθοράς είναι οιιατρικές υπηρεσίες (8,1 εκ. υποθέσεις), επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (2,8 εκ.), εκπαιδευτικό σύστημα (1,9 εκ), υπηρεσίες μητρώου και αδειοδοτήσεων (1,8 εκ), εφορίες (1,8 εκ), αστυνομία (1,5 εκ), πολεοδομίες(1,4 εκ), δικαιοσύνη (0,8 εκ) και τελωνεία (0,6 εκ).  

Τα πεδία στα οποία είναι περισσότερες οι υποθέσεις «μικρής» διαφθοράς, με όρους ποσοστιαίας αναλογίας δωροδοκιών ανά επαφή είναι: Ιατρικές υπηρεσίες 6,2 %,  πολεοδομίες 5 %, τελωνεία 4,8 %, δικαιοσύνη 4,2%, αστυνομία 3,8 %, υπηρεσίες μητρώου και αδειοδοτήσεων 3,8 %, εκπαιδευτικό σύστημα 2,5 %, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 2,5 %, εφορίες 1,9%.  

Επί τη βάσει αυτών των δεδομένων, είναι εμφανές ότι υπάρχει σε μεγάλη έκταση συστημική «μικρή» διαφθορά σε έναν μεγάλο αριθμό Κρατών Μελών. Είναι εξίσου σημαντική η παρατήρηση ότι υφίστανται μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα Κράτη Μέλη. Η εικόνα ποικίλει, από τη σχεδόν μηδενική διαφθορά σε ορισμένους τομείς, σε επιλεγμένα Κράτη Μέλη, έως τη μαζική συστημική διαφθορά (όπου το 15-35% των νοικοκυριών που έρχονται σε επαφή με έναν δημόσιο φορέα, καταλήγουν στη δωροδοκία), σε συγκεκριμένους τομείς άλλων Κρατών-Μελών. Υπάρχουν επίσης τομείς με σχετικά χαμηλά ποσοστά αναφερόμενης δωροδοκίας, σε Κράτη-Μέλη που βρίσκονται ψηλά στη λίστα διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας και το αντίθετο».