Δραματική συρρίκνωση καταγράφουν οι πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών το 2011, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος σε συνδυασμό με την κακή ψυχολογία των καταναλωτών.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της Hellastat, η επισκεψιμότητα στα καταστήματα έχει μειωθεί σημαντικά παρά τον έντονο ανταγωνισμό σε επίπεδο προσφορών. Ο τομέας της λιανικής υφίσταται σημαντικές απώλειες, καθώς ακόμα και παραδοσιακά ανθεκτικές κατηγορίες προϊόντων (λευκές συσκευές, μικροσυσκευές) καταγράφουν σημαντική μείωση πωλήσεων.

Εκτιμάται ότι τα τελευταία τρία χρόνια η λιανική αγορά έχει υποχωρήσει κατά 35%, ενώ περαιτέρω πτώση έως και 15% αναμένεται και φέτος. Σύμφωνα με την Hellastat, οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε μείωση των υπαρχόντων τετραγωνικών μέτρων μέσω κλεισίματος των πιο ζημιογόνων καταστημάτων, ή μεταφοράς αυτών σε μικρότερους χώρους (35%-40% μείωση της συνολικής επιφάνειας συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές).

Σημαντική εξέλιξη για την αγορά αποτέλεσε το κλείσιμο των προμηθευτικών συνεταιρισμών Expert και Magnet Electric λόγω έλλειψης ρευστότητας, επισφαλειών αλλά και μειωμένης ζήτησης. Τέλος, καταστήματα αποχώρησαν από το δίκτυο του συνεταιρισμού ΣΕΗΟΣ Euronics εξαιτίας χρεών.