Για τους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 το ποσό αυτό αφορά το μισθολογικό κλιμάκιο κατά την 31η Οκτωβρίου 2011.
Στο Δημόσιο προσωρινή σύνταξη θα μπορεί να καταβάλλεται - μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου- στους υπαλλήλους που υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης, καθώς και στους στρατιωτικούς. Το ποσό που θα δίνεται θα φτάνει το 50% του βασικού μισθού κατά την αποχώρηση. 

Σύμφωνα με το «Έθνος», στα ασφαλιστικά ταμεία το μέτρο εφαρμόζεται ήδη και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι μπορούν να πάρουν έως και το 80% του τελικού ποσού ακόμα και μέσα σε έναν μήνα. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς δεν αποδίδεται προσωρινή σύνταξη από το επικουρικό.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης το ποσό της προσωρινής δεν αφορά τον χρόνο που έχει διανυθεί σε όλα τα Ταμεία, αλλά μόνο στον τελευταίο φορέα.

Γι' αυτό και πολλές φορές είναι μόνο το κατώτατο όριο σύνταξης που το Ταμείο αποδίδει (περίπου στα 450 ευρώ).
Για την έκδοση προσωρινής σύνταξης είναι απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με τον χρόνο ασφάλισης που έχει ο εργαζόμενος.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα Ταμεία στα οποία έχει διανυθεί ο εν λόγω χρόνος, ενώ χρειάζεται οπωσδήποτε βεβαίωση διακοπής εργασίας. Τέλος, με ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας δίνεται λύση και στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων, που περιμένουν για μήνες να επανεξεταστούν από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).