Οριακή άνοδο στην στάθμη των υδάτων στη βόρειαλεκάνη του ποταμού Στρυμόνα παρατήρησαν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών σημάδι που σύμφωνα μετους ίδιους μεταφράζεται ως πρώτη προειδοποίηση για τις μεγάλες ποσότητες νερού που εισρέουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή από την Βουλγαρία. Αν και το επίπεδο των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων που έπεσαν φέτος το χειμώνα στην γειτονική χώρα δεν συγκρίνονται με τις αντίστοιχες του 2012 οι αρμόδιες αρχές έχουν αρχίσει τις προετοιμασίες για την «υποδοχή» των υδάτινων μαζών.  

Η αποφυγή των περσινών πλημμυρικών φαινομένων αποτελεί προτεραιότητα για τους αρμόδιους φορείς που ήδη από το περασμένο καλοκαίρι είχαν ξεκινήσει εργασίες για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού και της λίμνης Κερκίνης. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Ιωάννη Μωυσιάδη υπάρχει εργολαβία για τον καθαρισμό της κοίτης του Στρυμόνα.

Παράλληλα θα ξεκινήσουν εργασίες για την τιθάσευση των υδάτων αλλά και την συγκράτηση φερτών υλών που θα συγκρατούνται πριν εισέλθουν στη λίμνη και θα απομακρύνονται στη συνέχεια.

Στόχος των φορέων γύρω από την Κερκίνη είναι να αυξηθεί η χωρητικότητα της λίμνης, περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό την πιθανότητα υπερχειλίσεων ή μαζικής απελευθέρωσης υδάτων που πιθανόν να προκαλέσουν προβλήματα στις παραποτάμιες περιοχές. Όπως δήλωσε ο κ.Μωυσιάδης ήδη η χωρητικότητα της λίμνης έχει ενισχυθεί κατά ένα μέτρο, ενώ αναμένονται εγγειοβελτιωτικές εργασίες στη νότια κοίτη του Στρυμόνα.    

Πηγή: serreslife.gr