Απόφαση για την οικονομική ενίσχυση των δήμων με 140 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Στυλιανίδης. 
Σε δήλωσή του ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η μηνιαία καταβολή τόσο των λειτουργικών όσο και των επενδυτικών δαπανών και η κατά προτεραιότητα εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ από πλευράς Υπουργείου, έχουν στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δομών της Αυτοδιοίκησης, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των δοκιμαζόμενων πολιτών. Για την ευόδωση όμως αυτής της προσπάθειας δε μπορεί παρά να απαιτηθεί και η ηθική και πολιτική δέσμευση των ΟΤΑ, ώστε να τηρηθούν οι ειλημμένες από πλευράς τους δεσμεύσεις».

Επιπλέον, μετά από υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Υπουργό Εσωτερικών, κατανέμονται στους ΟΤΑ όλης της χώρας περίπου 20.000.000 ευρώ έναντι εσόδων από το φόρο Ζύθου, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ. Συγκεκριμένα, κατανέμεται ποσό 4.979.055,00 ευρώ από το φόρο Ζύθου, 7.996.734,00 ευρώ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και 6.970.671,90 ευρώ από το τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ.»