Δεκάδες διαρρήξεις και ληστείες πραγματοποιούνται καθημερινά από αθίγγανους στα χωριά της Μεσσήνης, Άρης, Θουρία, Μικρομάνη και Σπερχογεία. Οι κάτοικοι των χωριών δεινοπαθούν καθημερινά εξαιτίας των περιστατικών εγκληματικότητας, δεδομένου ότι από πέρυσι διακόπηκε η παροχή των βοηθημάτων προς τους Αθιγγάνους, με αποτέλεσμα να επιδίδονται σε κλοπές.


Ο δήμαρχος της Μεσσήνης και οι βουλευτές του νομού, ζητούν από το υπουργείο τη δημιουργία τμημάτων αντιμετώπισης εγκληματικότητας παρόμοια με αυτά της Κρήτης, που επανδρώνονται από ειδικούς φρουρούς.

Η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας διαθέτει ελάχιστο προσωπικό, με αποτέλεσμα τα πληρώματα των περιπολικών, ενώ προβλέπεται να είναι διμελή, είναι μονομελή.