Κλειστή για λίγη ώρα θα παραμείνει η Σταδίου λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της ασφαλιστικής εταιρείας Evima Ασφαλιστική, η οποία έβαλε λουκέτο.
Η Evima Ασφαλιστική, που αποτελεί μετεξέλιξη της Πρώτης Ασφαλιστικής χάνει οριστικά την άδεια λειτουργίας της και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση, καθώς δεν ήταν σε θέση να διατηρεί επαρκές περιθώριο φερεγγυότητας (δηλαδή εποπτικά κεφάλαια), ενώ δεν είχε σχηματίσει επαρκή τεχνικά αποθέματα και παρουσίαζε έλλειμμα στην ασφαλιστική τοποθέτηση.