Πτώση 5,8% σημείωσε το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2012 - Δεκεμβρίου 2012 η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2011 - Δεκεμβρίου 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2012 - Δεκεμβρίου 2012 παρουσίασε αύξηση 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2011 - Δεκεμβρίου 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.413,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.358,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.319,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.523,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 13,4%.