Τη λήψη νέων μέτρων ύψους 2- 4 δισ. ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό της διετίας 2015-2016 παραδέχεται η κυβέρνηση στα επίσημα έγγραφα του αναθεωρημένου μνημονίου τα οποία πλέον το υπουργείο Οικονομικών έχει μεταφράσει στα ελληνικά.
Σύμφωνα με τα μετεφρασμένα έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση δεσμεύεται στους δανειστές της να προχωρήσει σε πρόσθετες μειώσεις φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων, σε νέες περικοπές δαπανών και σε μονιμοποίηση των έκτακτων μέτρων.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό άρθρο του αναθεωρημένου μνημονίου (αρχείο 1, σελ. 20) αναφέρεται ότι: λαμβάνοντας υπόψη την κυκλική ανάκαμψη και ανάλογα με την επιτυχία σε σχέση με την βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, ίσως χρειαστούν 2-4 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα για να κλείσει το κενό κατά τη διάρκεια 2015-2016. Το ποσό για το 2013-2014 είναι μεγαλύτερο από ότι υπολογιζόταν τη στιγμή της έγκρισης του προγράμματος και αντανακλά την μεγαλύτερη και βαθύτερη κρίση όπως επίσης και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση προηγούμενων μέτρων και πιέσεις από την πλευρά των δαπανών υγείας. Χωρίς την επιμήκυνση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής, τα μέτρα που απαιτούνται για το 2013-2014 υπολογίζονται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβάνοντας 13 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2013).

Σε άλλη παράγραφο του ιδίου κειμένου δίνεται μια πρώτη γεύση για τα πιθανά νέα μέτρα:

«Στο βαθμό που το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για να το καλύψουμε, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης των εσόδων μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης μέσω περαιτέρω μειώσεων στις απαλλαγές και στις εκπτώσεις, μέσω της επέκτασης των μέτρων που έχουν λήξει, και μέσω στοχευμένων περικοπών στις τρέχουσες δαπάνες. Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες για να επικεντρωθεί εκ νέου το πρόγραμμα επενδύσεων στην πιο αποτελεσματική υποστήριξη στην ανάπτυξη. Θα προσδιορίσουμε συγκεκριμένα σχέδια για το 2015 το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2013, όταν θα καταρτίσουμε ένα αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα για τα έτη 2014-2015 συνεπές με την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3 τοις εκατό για το 2015».

Διαβάστε αναλυτικά τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών