Διαμαρτυρία έξω από το αλβανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν Αλβανοί που κατοικούν στη χώρα μας, ζητώντας να βρεθεί λύση με την αναγραφή των τοπωνυμίων στα διαβατήρια τους.  

Όπως καταγγέλλουν, βρίσκονται όμηροι μιας απίστευτης γραφειοκρατίας τους τελευταίους μήνες, καθώς στα διαβατήρια που εκδίδει η Αλβανία αναγράφονται η πόλη και η χώρα προέλευσης του κατόχου με αλβανικά σύμβολα και όχι όπως είναι η διεθνής ονομασία τους και με αγγλική γραφή.


Η Ελλάδα από την πλευρά της ζητά η δήλωση των τοπωνυμίων να γίνεται  σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις μεταφράσεις επισήμων ταξιδιωτικών εγγράφων.  


Η εμπλοκή αφορά κυρίως τα μικρά παιδιά Αλβανών υπηκόων που έχουν γεννηθεί στη χώρα μας και στα διαβατήρια τους αναγράφεται μεταφρασμένη στα αλβάνικά, ως γενέτειρα, ελληνική πόλη και η Ελλάδα ως χώρα γεννήσεως. Αυτή η λεπτομέρεια τους εμποδίζει να ταξιδέψουν ελεύθερα στη χώρα τους.