Με σημαντικές αλλαγές- βελτιώσεις σε 6-7 σημεία του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Μεταφορών για τα υδατοδρόμια, αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή το σχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο στα υδροπλάνα να επιστρέψουν και πάλι στην Ελλάδα.
Οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες μετά και τη δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Μεταφορών που έγινε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, προκειμένου οι επενδύσεις στον χώρο των υδροπλάνων να είναι υλοποιήσιμες.

Σύμφωνα με τα «Νέα«, σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση επισήμανε ότι η επαναδραστηριοποίηση των υδροπλάνων θα απαλλάξει τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες της χώρας από τεράστια και χρόνια προβλήματα, «εμπεδώνοντας το αίσθημα της ασφάλειας και της κρατικής μέριμνας στους κατοίκους των πολύπαθων αυτών περιοχών».

Oι αλλαγές

Το βασικό αίτημα κυρίως των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο τελικά έγινε αποδεκτό, ήταν η απάλειψη από το νομοσχέδιο της διάταξης (παρ. 2 του άρθρου 33) που δεν επέτρεπε τη λειτουργία υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.

«Τα υδροπλάνα πραγματοποιούσαν για πέντε ολόκληρα χρόνια καθημερινές πτήσεις στους Παξούς και στη Λίμνη των Ιωαννίνων, που ανήκουν στο δίκτυο περιοχών Natura 2000, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα περιβαλλοντικής όχλησης ούτε να έχει καταγγελθεί το ελάχιστο από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα των περιοχών αυτών», λέει ο δήμαρχος Παξών, Σπύρος Μπογδάνος.

Τροποποιήσεις έγιναν και σε σχέση με τα υδάτινα πεδία (άρθρο 53, παρ. 1β) που θα εξυπηρετούν κυρίως τις έκτακτες πτήσεις εκτός υδατοδρομίων. Το νομοσχέδιο προέβλεπε αρχικά ότι τα υδάτινα πεδία θα έπρεπε να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων από την ακτογραμμή.

Τελικά, αυτό απαλείφθηκε και για τις πτήσεις εκτός υδατοδρομίων την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του καταλληλότερου - ασφαλέστερου σημείου προσθαλάσσωσης θα έχει πλέον ο πιλότος του υδροπλάνου. Επίσης, τροποποιήθηκε η διάταξη (άρθρο 38, παρ. 9) που προέβλεπε ότι η άδεια λειτουργίας ενός υδατοδρομίου θα ίσχυε για δέκα χρόνια.

Τελικά, η άδεια θα είναι αόριστης διάρκειας, ώστε ο ιδιοκτήτης ενός υδατοδρομίου να μην υποχρεούται να υποβάλλει από την αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αδειοδότησης. Αλλαγές έγιναν και σε σχέση με τον αριθμό των μελών της Επιτρο- πής Υδατοδρομίων (άρθρο 39), η οποία θα ελέγχει τα υδατοδρόμια.

Η Επιτροπή Υδατοδρομίων θα είναι πλέον τετραμελής (αντί για οκταμελής) και θα αποτελείται από δύο υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), έναν του Λιμενικού και έναν της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι δύο τελευταίοι θα προέρχονται από τις κατά τόπους λιμενικές και αστυνομικές Αρχές.

Επίσης, μειώνονται οι πολύπλοκες και δαπανηρές απαιτήσεις πυρόσβεσης (άρθρο 41, παρ. ζζ και ηη) για μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο – κατόπιν σχετικής μελέτης – και πυροσβεστικές φωλιές. Συγκεκριμένα, επανέρχονται σε ισχύ οι προβλέψεις του προηγούμενου σχεδίου νόμου του 2010 για την ύπαρξη έξι κινητών στοιχείων πυρόσβεσης.

Ακόμα, για λόγους συγκράτησης των πάγιων εξόδων των υδατοδρομίων και ειδικά αυτών που θα λει- τουργούν στα μικρά νησιά, με μικρή επιβατική κίνηση, οι έλεγχοι ασφαλείας (επιβατών και αποσκευών) θα μπορούν να διενεργούνται και από το προσωπικό του υδατοδρομίου, το οποίο θα ολοκληρώσει σχετική εκπαίδευση στην ΥΠΑ.

Στα μεγάλα υδατοδρόμια, ελέγχους θα μπορούν να κάνουν και εξωτερικοί αδειοδοτημένοι συνεργάτες.

Επικεφαλής στο σημείο εκκίνησης για τις νέες αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, ενώ ενδιαφέρον για την επιστροφή των υδροπλάνων στην Ελλάδα υπάρχει από καναδούς και έλληνες επενδυτές, καθώς και από αντίστοιχες εταιρείες από το Ντουμπάι και τις Μαλδίβες.

Ηδη, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) ανέθεσε στην εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια το έργο της αδειοδότησης νέων υδατοδρομίων στην Κέρκυρα, στους Οθωνούς, στην Ερεικούσσα και στους Παξούς, τα οποία θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΟΛΚΕ ΑΕ.

Η αναμενόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου παρέχει τη δυνατότητα και στις τοπικές Αρχές των νησιών να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία απόκτησης άδειας υδατοδρομίου.