Ένας σημαντικός αριθμός διευθυνόντων συμβούλων στην Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά δύο χρόνια, αρχίζει να βλέπει το άμεσο μέλλον θετικά.

Σύμφωνα με μελέτη για την Ελλάδα που διεξήγαγε η PwC στο πλαίσιο της 16ης Παγκόσμιας Ετήσιας Έρευνάς της για τους διευθύνοντες συμβούλους, το 62% εκφράζει βεβαιότητα αύξησης των εσόδων της επιχείρησής τους μέσα στο 2013.

Στην έρευνα της PwC, οι διευθύνοντες σύμβουλοι 45 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν, έδειξαν σαφή στροφή προς τις διεθνείς αγορές.

Οι περιοχές στις οποίες εμφανίζεται η μεγαλύτερη κινητικότητα είναι η Ασία, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ για πρώτη φορά αρκετοί ανέφεραν την Αφρική. Αντίθετα, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης παρουσιάζεται μείωση ή στασιμότητα των δραστηριοτήτων.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι η ανεπαρκής χρηματοδότηση, το ασταθές φορολογικό περιβάλλον και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Σημαντικότερο εμφανίζεται το πρόβλημα της αδυναμίας χρηματοδότησης, σύμφωνα με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (89%). Ως προς την οικονομία της χώρας και το πολιτικό πλαίσιο, οι διευθύνοντες σύμβουλοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία τους για το ασταθές οικονομικό περιβάλλον (96%), την αδυναμία του κράτους να διαχειρισθεί το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος (91%) και την αστάθεια στις κεφαλαιαγορές (87%).