Οι Αυστραλοί επιχειρηματίες «θα πρέπει να δουν πέρα από την οικονομική κρίση και να εκτιμήσουν τους στενούς δεσμούς, που συνδέουν Ελλάδα και Αυστραλία, προκειμένου να διερευνήσουν δυνατότητες και προοπτικές του νέου επενδυτικού και εμπορικού τοπίου, αλλά και να συνδράμουν με την τεχνογνωσία τους στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών, της εκμετάλλευσης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο πλαίσιο διμερών ανταλλαγών και συνεργασίας στον εκσυγχρονισμο των ελληνικών δομών».

Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στο περιοδικό «The Deal» της εφημερίδας «The Australian» ο πρέσβης της Ελλάδος στην Αυστραλία, Χ. Δαφαράνος. Σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως «ήταν δραστικές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες χρειάστηκε να εφαρμοσθούν και μάλιστα με σημαντικό κοινωνικό κόστος», απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του πακέτου οικονομικής στήριξης, και υπογραμμίζει ότι «μέσα από την κρίση δημιουργούνται ευκαιρίες». 

Ενδεικτικά αναφέρει τους τομείς της ελληνικής κτηματομεσιτικής αγοράς, της ενέργειας, των μεταφορών, των εμπορικών συναλλαγών και της γαστρονομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον για τους Αυστραλούς, «ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα, όπως το σχεδιαζόμενο εκτενές πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, το χαμηλότερο, σε σχέση με το παρελθόν, εργατικό κόστος και το υψηλών προσόντων εργατικό δυναμικό».

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι καταβάλλεται «μεγάλη προσπάθεια μεταστροφής του αρνητικού κλίματος σε διεθνές επίπεδο και, ταυτόχρονα, εφαρμογής δραστικών αλλαγών τόσο της νοοτροπίας όσο και της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».