Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι παρατείνεται η διαδικασία της απογραφής των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου.
Η απογραφή γίνεται στις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ με φυσική παρουσία και στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ δι' αντιπροσώπου μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου.