Ραντεβού στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν δώσει στις 22 Μαρτίου τα μέλη του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου ημέρα που δικάζεται η αίτηση ακυρώσεως εναντίων των υπουργικών πράξεων που σχετίζονται με το PSI. Στόχος των ομολογιούχων είναι να δείξουν στους δικαστές ότι το μέλλον 15.000 οικογενειών εξαρτάται από την απόφασή του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται πως περίπου 10.000 ομολογιούχοι, φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και ταμεία έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του «κουρέματος» ομολόγων που κατείχαν (PSI), αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά έχουν κατατεθεί 150 αιτήσεις ακύρωσης. Ωστόσο, σε κάθε προσφυγή περιλαμβάνονται (ομαδικά) μέχρι και 200 ομολογιούχοι.

Οι προσφυγές στρέφονται κατά των πράξεων του υπουργικού συμβουλίου (5 και 10/2012), του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI.

Εταιρείες, όπως είναι οι φαρμακευτικές και οι εταιρείες προμήθειας υγειονομικού υλικού, έχουν προσφύγει ομαδικά κατά του PSI. Δηλαδή, σε μία αίτηση ακύρωσης περιλαμβάνονται πολλές εταιρείες μαζί.

Μεταξύ αυτών που κατέθεσαν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας περιλαμβάνονται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού Προσωπικού Πολεμικού Ναυτικού, το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος - Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κ.λπ.