Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των αναγκών των Διευθύνσεων Καθαριότητας-Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας.   Οι θέσεις ανά ειδικότητα είναι:  
1. ΕΡΓΑΤΕΣ 72  
2. ΟΔΗΓΟΙ 24  
3. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 1  
4. ΟΔΗΓΟΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ) 1  
5. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 3  
6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2  
7. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 2  
8. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ 1  
9. . ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 1  
10. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB 2  
11. ΟΔΗΓΟΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) 1  

ΣΥΝΟΛΟ 110  

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές παραπάνω πληροφορίες.

ΠΗΓΗ: www.press-a.gr