Στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας ανήκει και επίσημα πλέον η Eurobank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της προαιρετικής δημόσιας πρότασης και την απόκτηση ποσοστού 84,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias από την Εθνική Τράπεζα.
Συνολικά 466.397.790 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 84,35% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank προσφέρθηκαν κατά την περίοδο αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική υπέβαλε στις 5 Οκτωβρίου 2012 προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας 2,22 ευρώ η κάθε μία, τις οποίες δεν κατείχε, με προσφερόμενο αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές του προτείνοντος με νέα ονομαστική αξία 1,00 ευρώ με σχέση 58 νέες μετοχές έναντι κάθε 100 προσφερόμενων μετοχών της Eurobank.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εθνική θα κατέχει συνολικά 466.558.809 μετοχές, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 84,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2013 θα συναφθεί σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των προσφερθεισών μετοχών.
Η Εθνική, με νεότερη ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, που σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο προβλέπεται να είναι η 27η Φεβρουαρίου 2013.

Τουρκολιάς: Να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα

«Εθνική Τράπεζα και Eurobank», όπως επισημαίνει στους εργαζόμενους της Εθνικής και του Ομίλου ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς, «ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν από κοινού τον μεγαλύτερο τραπεζικό Όμιλο της χώρας, ικανό να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».

«Με την απόφασή μας να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής κίνησης, η Τράπεζα θέτει τις βάσεις, προκειμένου να πετύχει την επαρκή και ταχύτατη ανακεφαλαιοποίησή της, την ενίσχυση της ρευστότητας, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και τη συγκράτηση των επισφαλειών», αναφέρει ο κ. Τουρκολιάς.
«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, έτσι ώστε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης προς το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να προσφέρουμε, μέσω ενός διευρυμένου τραπεζικού Ομίλου, αυξημένες δυνατότητες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Ο νέος Όμιλος θα διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών στην Ελλάδα και στις βασικές περιφερειακές αγορές της ΝΑ Ευρώπης αντίστοιχα, μέσω του οποίου θα προσφέρονται καθημερινά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, σε πάνω από 18 εκατομμύρια πελάτες. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο νέος Όμιλος αποκτά ηγετική παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη, όπου θα αποτελέσει και έναν από τους κύριους μοχλούς επανεκκίνησης της οικονομίας της περιοχής», προσθέτει επίσης.