Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2013 η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) του έτους 2013. Οι δηλώσεις Ε9, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Διαβάστε περισσότερα