Ακόμη μία απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων εκδόθηκε υπέρ δανειολήπτη πατέρα ενός ανήλικου τέκνου, εις βάρος του οποίου είχε κινηθεί διαδικασία πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας, από ιδιώτη, για συνολικό χρέος 9.250 ευρώ.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (ΕΠΚΚ) ο εν λόγω καταναλωτής είναι άνεργος και η σύζυγός του εργάζεται εποχιακά σε ξενοδοχείο.   Ο δανειολήπτης δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία εκτός της πρώτης κατοικίας, ενώ έχει χρέη τόσο προς τράπεζα όσο και προς ιδιώτες. Το Ειρηνοδικείο τελικά αποφάσισε, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την απαγόρευση κάθε αναγκαστικού μέτρου κατά της μετακίνησης των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη, μέχρι την εκδίκαση της κατατεθείσας αίτησης του Ν.3869/2010 (ν. Κατσέλη), δηλαδή έως το έτος 2018.
TAGS