Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα αγνώστου στη εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» για τοποθέτηση βόμβας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην οδό Ακαδημίας, γεγονός που οδήγησε στην εκκένωση του κτιρίου και την παρέμβαση των ανδρών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Έπειτα ενδελεχή έλεγχο, οι άνδρες της ΤΕΕΜ διαπίστωσαν πως πρόκειται για φάρσα, καθώς δεν υπήρξε εκρηκτικός μηχανισμός. Ο άγνωστος τηλεφώνησε λίγο μετά τις 9 στην «Ελευθεροτυπία» προειδοποιώντας για τοποθέτηση δύο μηχανισμών.