Στο «σφυρί» βγήκαν 26.000 ακίνητα το 2012, παρά το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για την προστασία της πρώτης κατοικίας, από τους πλειστηριασμούς. Η προστασία αφορά ακίνητα αξίας έως 200.000 ευρώ και ανανεώθηκε το 2013 για πέμπτη συνεχή χρονιά, προκειμένου να εκτονωθεί η πίεση προς δανειολήπτες με χρέη προς τις τράπεζες από στεγαστικά κυρίως δάνεια, αλλά και άλλες οφειλές για τις οποίες έχει ενεχυριαστεί η πρώτη κατοικία.
Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο έχει αποτρέψει την εκτίναξη των πλειστηριασμών τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία η αδυναμία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έχει οδηγήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες πάνω από το 20% του δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 οι πλειστηριασμοί μειώθηκαν στις 44.000, από 52.000 το 2009 για να περιοριστούν τελικώς στις 26.000 το 2012. 

Η διατήρηση του προστατευτικού καθεστώτος πέραν του 2013 θεωρείται αμφίβολη στον βαθμό που η τρόικα έχει θέσει ήδη το θέμα της κατάργησης της σχετικής διάταξης. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση επεξεργάζεται τη θεσμοθέτηση της ευνοϊκής διάταξης που θα προβλέπει το πάγωμα της δόσης του στεγαστικού δανείου και την καταβολή μόνο τόκων για δύο χρόνια με δυνατότητα επανεξέτασης για άλλα δύο επίσης.


Πηγή: Καθημερινή