Προθεσμία 20 ημερών έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους οι 1.891 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, για να επιλέξουν τη θέση που επιθυμούν από τις 2.423 κενές θέσεις, τις οποίες ανακοίνωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης.
Η σχετική απόφαση πήρε σήμερα αριθμό ΦΕΚ για τη δημοσίευσή της. Οι προς μετάταξη υπάλληλοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση προς το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα κοινοποιηθεί στους φορείς προέλευσης, στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού-Προσωπικού, στην οποία θα δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν, με σειρά προτίμησής τους.

Στη συνέχεια, συνοπτικά, τα επόμενα βήματα είναι να ελεγχθούν τα στοιχεία τους από τους φορείς προέλευσης, να εκδοθεί πίνακας βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ και να εκδοθεί απόφαση για τη μετάταξή τους από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου (απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης).

Η ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης:

«Ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 του ν.4093/2012 και ειδικότερα για την άμεση κάλυψη λειτουργικών αναγκών, και για την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά την κατάργηση της θέσης τους, σας αποστέλλουμε στο επισυναπτόμενο έγγραφο την Υπουργική Ανακοίνωση για την σύνταξη πινάκων, την αίτηση-δήλωση προτίμησης θέσεων, τον αριθμό υπαλλήλων ανά φορέα καθώς και τα κριτήρια κατάταξης σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 386).

Διαβάστε το ΦΕΚ, εδώ.


Σχετικά θέματα:

Aυτές είναι οι 1.891 νέες θέσεις για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα

Αυτός είναι ο «οδηγός» για την κινητικότητα των υπαλλήλων στο Δημόσιο