Αρχικά φαίνεται πως θα εφαρμοστεί σε όσους είχαν καταθέσεις στο εξωτερικό.. τίποτα όμως δεν αποκλείεται με τους φόρους που πλέον επινοούνται στις πλάτες των Ελλήνων. Ο λόγος για το φόρο που ενδέχεται να επιβληθεί στα δώρα του γάμου! 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προς τους φορολογούμενους με καταθέσεις στο εξωτερικό, το ύψος των οποίων δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, θα πρέπει να υπάρξει κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από λίστες γάμου.

Έτσι στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος επικαλείται χρηματικά ποσά που προέρχονται από λίστες γάμου- δώρα γάμου, ο ισχυρισμός αυτός, θα εξετάζεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Το βάρος της απόδειξης θα το φέρει ο δικαιούχος του εμβάσματος προσκομίζοντας κάθε νόμιμο μέσο όπως ληξιαρχική πράξη γάμου και αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, για διάστημα μέχρι δύο μηνών πριν και ενός μήνα μετά την τέλεση του γάμου.

Αυτό μάλιστα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος «δεν αποκλείει τον έλεγχο για την τυχόν επιβολή φόρου δωρεάς», πιθανότατα και με αναδρομική ισχύ από το 2001.