Το ποσό των 3.000 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε οδηγό, για τη ηθική βλάβη που υπέστη επειδή τα δικαστήρια καθυστέρησαν επί πέντε χρόνια να εκδώσουν απόφαση.

Ο οδηγός είχε καταθέσει από το Δεκέμβριο του 2006 προσφυγή στο ΣτΕ επειδή δεν προσελήφθη στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) μετά από σχετικό διαγωνισμό.

Η εκδίκαση της υπόθεσης του προσδιορίστηκε αρχικά στο ΣτΕ για το 2009, αλλά αναβλήθηκε 4 φορές, καθώς το ΑΣΕΠ δεν έστελνε τα σχετικά έγγραφα λόγω έλλειψης νομικής υπηρεσίας.

Με νόμο του 2010 τα δικαστήρια άλλαξαν ύλη και αρμοδιότητα και η δικογραφία αυτή (υπόθεση) μεταφέρθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Εφετείο το Δεκέμβριο του 2011, η απόφαση δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και θεωρήθηκε τπν Ιούνιο του 2012.

Για όλες αυτές τις καθυστερήσεις ο  οδηγός διεκδικούσε από το Δημόσιο το ποσό των 35.000 ευρώ για την υλική και ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της υπέρβασης της εύλογής διάρκειας της δίκης του.

Το Διοικητικό Εφετείο  έκρινε ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής απόφασης του οδηγού, η οποία του προκάλεσε ηθική βλάβη, συνιστάμενη στην ταλαιπωρία και την αβεβαιότητα που υπέστη κατά την διάρκεια της όλης διαδικασίας.

Για την αποκατάσταση της βλάβης αυτής το δικαστήριο τού επιδίκασε το ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί από το υπουργείο Οικονομικών ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.