Διευκρινίσεις για τις αποδοχές του καθηγητή Γιώργου Μέργου ως προέδρου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, έδωσε η επιχείρηση.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η σύμβαση του κ. Γ. Μέργου άρχισε να ισχύει στις 23.6.2009, ενώ σε λιγότερο από έξι μήνες (στις 16.12.2009) υπέβαλε την παραίτησή του. Οι αποδοχές του κ. Γεωργίου Μέργου - εκείνη την περίοδο, δηλαδή το 2009 - υπελείποντο αυτών των γενικών διευθυντών της ΔΕΗ κατά 30%.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο κ. Μέργος ήταν μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ χωρίς καμία απολύτως αμοιβή».