Από το πρωί, όταν άρχισαν να εκδηλώνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα η Περιφέρεια Αττικής τέθηκε σε απόλυτη ετοιμότητα, διαθέτοντας όλα τα μηχανήματα, τον απαραίτητο εξοπλισμό και το προσωπικό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την κακοκαιρία, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η Αττική γνώρισε μία από τις μεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια, αλλά και ένταση βροχοπτώσεις της τελευταίας δεκαετίας. Εντός λίγο μόνον ωρών, η συνολική βροχόπτωση υπολογίζεται ότι έφθασε στο 20% της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης!»

Κατά τον κ. Σγουρό, «αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν ήταν τα φρεάτια υποδοχής (δηλαδή σχάρες) ομβρίων υδάτων, τα οποία ήταν καθαρισμένα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα των φρεατίων του οδικού δικτύου ανήκει στους κατά τόπους Δήμους. Η ποσότητα του νερού ήταν τέτοια που σε πολλές περιπτώσεις εκτινάχθηκαν τα καπάκια των φρεατίων επίσκεψης, που βρίσκονται στη μέση του οδοστρώματος».

Πρόσθεσε δε ότι το κόστος της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, ότι τη διετία η Περιφέρεια διέθεσε περίπου 400 εκατ. ευρώ, μέσω ιδίων πόρων, αλλά και κοινοτικών πιστώσεων και εκτίμησε ότι αυτά δεν επαρκούν.

Τέλος, επισήμανε ότι «η αντιπλημμυρική θωράκιση είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ενιαίας πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων».