Επιστρέφουν στην Αθήνα σήμερα τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας και η κυβέρνηση αναμένεται να πάρει την έγκριση για την δόση του Μαρτίου. Μεγάλο «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις παραμένει το μείζον ζήτημα της διαθεσιμότητας στο Δημόσιο.
Αναλυτικότερα, ανατροπές στο θεσμικό πλαίσιο της κινητικότητας θα πραγματοποιηθούν εντός του Μαρτίου, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία της διαθεσιμότητας των 25.000 δημοσίων υπαλλήλων που πρέπει να ενταχθούν στο νέο καθεστώς μέσα στο 2013.

Από τους 54.000 υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου, που ανήκουν στις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, προτείνεται να προέρχονται όσοι τεθούν σε διαθεσιμότητα. Προβλέπονται εξαιρέσεις βάσει κοινωνικών κριτηρίων. 

Σύμφωνα με το «Eθνος», ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει λάβει προτάσεις από ειδική ομάδα στελεχών του Δημοσίου, που συστήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, με προτεραιότητα την αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών και τη συναφή αξιολόγηση του προσωπικού της διοίκησης.

Σύμφωνα με το εισηγητικό, οι έλληνες εμπειρογνώμονες προτείνουν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου τη ριζική αναδιάρθρωση του πλαισίου της κινητικότητας και συγκεκριμένα εισηγούνται τον διαχωρισμό της κινητικότητας από τη διαθεσιμότητα.

Η κινητικότητα να ισχύσει για όλο το προσωπικό, με μετακινήσεις οικειοθελείς ή υποχρεωτικές ανά πενταετία.

Ξεκινώντας αντίστροφα, η εισήγηση προτείνει την εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα των κατηγοριών που αφορούν:

- Τους υπαλλήλους που διορίστηκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες, με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας.

- Τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που ξεπερνούν τα 2.000 στελέχη, καθώς το κράτος έχει δαπανήσει περισσότερα από 35.000 κατ' άτομο για την εκπαίδευσή τους και έχει επενδύσει στην τεχνογνωσία τους.

- Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που έχει προσληφθεί με αξιοκρατικές διαδικασίες υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ για ειδικές θέσεις στο Δημόσιο, καθώς τα 500 στελέχη της κατηγορίας κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.