Σημαντική απόφαση πήρε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Δανειολήπτης πρώην έμπορος εντάχθηκε στο Ν.3869/2010 συμπεριλήφθηκαν δε και πιστωτές εκτός από τις Τράπεζες και χρέη από επιταγές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της εμπορίας και παρέμειναν ανεξόφλητες.   Συγκεκριμένα, πρόκειται για δανειολήπτη πρώην έμπορο, ο οποίος είχε χρέη εκτός από τις Τράπεζες και εμπορικά χρέη, που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια εμπορίας από επιταγές οι οποίες δεν καλύφθηκαν κατά την διάρκεια της εμπορίας.  

Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου στο οποίο είχε καταφύγει ο πρώην έμπορος πέτυχε να ανασταλεί η εκτελεστική διαδικασία κατά της εν γένει περιουσίας του πρώην εμπόρου, με βάση το άρθρο 6 του Ν.3869/2010. 

Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, είναι πλέον αναμφισβήτητο το γεγονός, άλλα υπάρχει και επαρκής νομολογία προς τούτο, ότι στο Ν.3869/2010, εντάσσονται και πρώην έμποροι για χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της εμπορίας τους, και προκύπτουν από επιταγές, οι οποίες δεν καλύφθηκαν.  

Πηγή: prismanews.gr