Σε λειτουργία έχει τεθεί το ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα κρατικών προμηθειών εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά στις διαδικασίες των διαγωνισμών και την εκτέλεση των συμβάσεων αλλά και σημαντική εξοικονόμηση κρατικών δαπανών. Όπως δήλωσε ο ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς, το κόστος αναμένεται να μειωθεί από 5% έως 20% ανάλογα με το είδος και το ύψος της σύμβασης.

Επίσης, όπως έκανε γνωστό, κανένα αίτημα, πλέον, δεν θα γίνεται δεκτό αν έχει ξεπεράσει το χρονικό όριο υποβολής στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών.

Το ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 4 Φεβρουαρίου για την κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία), ενώ από τον Απρίλιο θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς του δημοσίου (νοσοκομεία ΝΠΔΔ) και από τον Μάιο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, με το σύστημα αυτό πολίτες, προμηθευτές και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ελέγχει και να παρακολουθεί την πορεία των διαγωνισμών των κρατικών προμηθειών, ενώ σε περίπου ενάμιση χρόνο θα συνδεθεί και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τα αιτήματα για προμήθειες, οι προκηρύξεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμών θα γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Οι μορφές των διαγωνισμών είναι δύο, οι «συμφωνίες- πλαίσιο», όπου ομαδοποιούνται τα αιτήματα και επιλέγονται με διαγωνισμό οι προμηθευτές, και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Με τις τελευταίες on line οι επιχειρήσεις θα μπορούν να «χτυπούν» τους διαγωνισμούς δίνοντας τις χαμηλότερες τιμές.

Παρουσιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα, ο κ. Σκορδάς και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός ανακοίνωσαν ακόμη ότι μειώνονται κατά 90% οι αρχές που αναθέτουν τους διαγωνισμούς, και συγκεκριμένα, περιορίζονται από 6.930 σε 621. Οι σχετικές αποφάσεις θα εκδοθούν μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο κατατίθεται στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.