Αντιμέτωποι με κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή έως 10 εκατ. ευρώ θα βρεθούν στελέχη ή σύμβουλοι του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), αλλά και επενδυτές ή σύμβουλοι τους που χρησιμοποιήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση υπό αποκρατικοποίηση εταιρειών προς σκοπούς που δεν σχετίζονται με το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης.
Τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας» προβλέπει ότι οι διοικήσεις των υπό κρατικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων υποχρεώνονται να παρέχουν στους υποψήφιους επενδυτές όλα τα στοιχεία της οικονομικής τους κατάστασης και το περιεχόμενο των συμβάσεων που έχουν υπογράψει προκειμένου οι επενδυτές να έχουν μια πλήρη εικόνα για την επιχείρηση. Με την τροπολογία οι διοικήσεις απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη όταν παρέχουν στοιχεία και εμπιστευτικές πληροφορίες στο ΤΑΙΠΕΔ, εξαιρούνται δε τα στοιχεία που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια και δεν αντίκεινται στις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.