Καμία αισιοδοξία για το οικονομικό μέλλον του νοικοκυριού τους και της ίδιας της χώρας δεν νιώθουν οι Έλληνες, όπως προκύπτει από έρευνα του ΕΒΕΑ.

Πρόκειται για το «Οικονομικό Βαρόμετρο» που πραγματοποίησε η εταιρεία ALCO και από το οποίο προκύπτει ότι σχεδόν 8 στους 10 δηλώνουν απαισιόδοξοι σχετικά με την πορεία των προσωπικών τους οικονομικών (77%) και περισσότεροι από 7 στους 10 δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας (73%).

Η πρώτη έρευνα για το 2013, διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 15 και 19 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 και άνω από όλη την Ελλάδα, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και περιείχε και τρία ερωτήματα για θέματα της επικαιρότητας.

Το 46% των συμμετεχόντων θεωρούν πως τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό, 26%, απάντησε αρνητικά διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για τη συμβολή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (51%) θεωρεί πως οι αποφάσεις για τις απεργίες θα πρέπει να λαμβάνονται από το σύνολο των εργαζομένων, ενώ το 27% θεωρεί τις συνδικαλιστικές ηγεσίες αξιόπιστες για τον ρόλο αυτό.

Περισσότεροι από 6 στους 10 (63%) συμμετέχοντες θεωρούν ότι η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων μπορεί να συμβάλει στη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας μέσω των ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αντίθετα, το 23% των συμμετεχόντων θεωρεί πως η διασύνδεση αυτή δεν είναι πραγματοποιήσιμη μέσω των συγκεκριμένων φορέων ενώ το 14% απείχε από το ερώτημα.

Παρουσιάζοντας την έρευνα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε: «Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα με τους εταίρους μας και ορισμένοι οικονομικοί δείκτες εμφανίζονται βελτιωμένοι, η κοινωνία, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν διαπιστώνει κάποια θετική διαφοροποίηση στην οικονομική της καθημερινότητα, ούτε και μετά την εκταμίευση της δόσης στα τέλη του προηγούμενου έτους. Είναι προφανές ότι η πολιτική αυστηρής λιτότητας που εφαρμόζεται, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη λήψη και υλοποίηση αναπτυξιακών μέτρων επιτείνουν την ύφεση και αυξάνουν το αίσθημα ανασφάλειας στην κοινωνία και την αγορά. Η χώρα χρειάζεται άμεσα αναπτυξιακή ανάσα και ώθηση, η οποία μπορεί να προέλθει μόνο από την ενεργοποίηση των δυνάμεων του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
TAGS