Διευκολύνσεις για τις ξένες επιχειρήσεις που εισάγουν εμπορεύματα στην Ελλάδα με στόχο την επανεξαγωγή τους σε άλλες χώρες- μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.
Στην τροπολογία προβλέπεται ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων ο ΦΠΑ δεν θα καταβάλλεται αλλά θα βεβαιώνεται και θα «παρακολουθείται» έως τον τελικό προορισμό των συγκεκριμένων προϊόντων σε άλλες χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες. Ανάλογο καθεστώς ισχύει σήμερα και σε άλλες χώρες- κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου όπως η Γαλλία και η Ολλανδία. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο συμψηφισμός του φόρου γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στην τροπολογία αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «Κατά την εισαγωγή, μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Ο εισαγωγέας να είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο.
- Η στατιστική αξία των εισαγωγών να ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Κατά τα πέντε πρώτα χρόνια ένταξης στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ποσό αυτό προσδιορίζεται σε 120 εκατ. ευρώ ετησίως.
- Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγομένων αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επισημαίνεται ότι με την τροπολογία «επιχειρείται να καταστεί η χώρα μας κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου ως πύλη εισόδου για εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, κάτι που στην παρούσα οικονομική συγκυρία αναμένεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην απασχόληση , την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη».

Σημειώνεται ότι αύριο αναμένεται να υπογραφεί παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ή συμφωνία μεταξύ Cosco , Hewlett -Packard και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την μεταφορά εμπορευμάτων της Hewlett -Packard από το λιμάνι του Πειραιά προς τις αγορές της Ευρώπης.